» قوانین و مقررات

قوانین و مقررات

حقوق قانونی وب‌سایت

۱ - مطالب وبسایت موسسه خیریه کودکان و نوجوانان ریحانه ها صرفاً به منظور اطلاع رسانی اشخاص حقیقی و حقوقی است که مایل به آشنایی، همکاری، کمک رسانی، عضویت و یا کسب اطلاعات تخصصی در حوزه‌های مالی، حمایتی و درمانی مؤسسه کودکان بی سرپرست ریحانه ها می‌باشند.

۲ - حقوق لوگو، تصاویر (اعم از عکس یا ویدئو) و طراحی‌های این وبسایت منحصراً متعلق به موسسه خیریه کودکان بی سرپرست ریحانه ها بوده، اقتباس و کپی از آنها به هر دلیلی حتی با قصد کمک به مؤسسه، فقط با صدور مجوز کتبی از طریق روابط عمومی (۰۱۷۲۲۲۲۲۶۶۲ - ۰۱۷۳۲۲۳۵۹۱۳) موسسه خیریه کودکان و نوجوانان ریحانه ها مجاز است.

۳ - موسسه خیریه کودکان و نوجوانان ریحانه ها با این باور که تمامی افراد قصد خیر و کمک به کودکان و نوجوانان بی سرپرست خانواده را دارند از همه شما عزیزان تقاضا می‌کند در صورتیکه قصد استفاده از نام و لینک موسسه خیریه کودکان و نوجوانان ریحانه ها و یا تبلیغ برای موسسه خیریه کودکان و نوجوانان ریحانه ها در سایت خود را دارید، این کار را با اطلاع و کسب موافقت مؤسسه (۰۱۷۲۲۲۲۲۶۶۲ - ۰۱۷۳۲۲۳۵۹۱۳) انجام دهید. هر گونه استفاده از نام، لوگو و لینک بدون کسب موافقت کتبی موسسه خیریه کودکان و نوجوانان ریحانه ها غیر قانونی بوده و قابل پیگرد قانونی می‌باشد.

۴ - موسسه خیریه کودکان و نوجوانان ریحانه ها به جز دفاتری که مشخصات آنها در وبسایت قید شده، شعبه یا دفتر نمایندگی دیگری در ایران یا خارج از ایران ندارد.