» پیام مدیر عامل

پیام مدیر عامل

 سیزده  سال فعالیت این موسسه مرهون حمایت‎های عاشقانه هزاران انسان نیکوکار بوده است که با کمک‌های مادی و معنوی خود زمینه‌ی حمایت همه جانبه بسیاری از  کودکان معصوم بی سرپرست و بد سرپرست  را فراهم نموده است. کودکانی که اینک شادمانه‌تر مسیر ناهموار زندگی خود  را طی می‌کنند و در آرزوی دستیابی به آینده ای زیبا و روشن این روزهای تار و مه آلود ر ا سپری می کنند...آری.... این کورسوی امید  مرهون نیک‌اندیشی و حضور گرم شما خیرین بزرگ ریحانه بوده است که آن را به شما تبریک گفته و همراهی نیکوکارانه شما را در این مدت ارج نهاده و سپاس می‌گوییم و از صمیم قلب تداوم آن را در دهه آینده آرزومندیم......

با سپاس،نیره لشکری