هیئت مدیره

عکس نام نام خانوادگی سمت مدرک و رزومه کاری شماره تماس
خانم نیره لشکری رئیس هیت مدیره
رزومه کاری:۳۰ سال سابقه خدمت در دانشگاه علوم پزشکی گرگان/ریاست سابق سپاه دانش دختران/کارشناس پرستاری شبکه بهداشت مازندران/مترون بیمارستان دزیانی و پنج آذر و کلینیک پزشکی دکتر موسوی گرگان/مدیر خدمات پرستاری استان گلستان/مسئول بخش دیالیز بیمارستان ۵آذر/
فعالیت های داوطلبانه:رئیس هیئت مدیره صندوق پرستار ی استان گلستان/
رئیس هیئت مدیره موسسه خیریه ریحانه/
رئیس هیئت مدیره کانون حمایت از
فرزندان بی سرپرست استان گلستان
 ۰۹۱۱۱۷۱۲۷۸۴
خانم منیژه لشکری هیئت مدیره لیسانس مدیریت ،
۳۰ سال سابقه خدمت در سمت مدیریت مهد کودک و پیش دبستانی نمونه گلباران
-
خانم هایده لشکری هیئت مدیره دیپلم انسانی، خانه دار -
آقای ابوالفضل احمدی نایب رئیس هیئت مدیره کارشناس تغذیه و دانشجوی ارشد مدیریت بازرگانی ۰۹۱۱۱۷۷۲۹۴۴
آقای محمد عسکری بازرس

کارشناس مدیریت

    رئیس و مد یر بیمارستان شهدای بندرگز
    مدیر عامل جمعیت هلال احمر بندر گز
    رئیس و مدیر بیمارستان طالقانی گرگان
    رئیس و مدیر بیمارستان ۵آذر گرگان
    رئیس و مدیر بیمارستان دزیانی گرگان
    مدیر عامل شبکه بهداشت گرگان و منطقه
    معاون ادار ه کل سازمان بهزیستی استان گلستان
    مدیر امور بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی

۰۹۱۱۱۷۱۱۴۴۸
خانم مریم آسیابان هیئت مدیره ،کارشناس مامایی     کارشناس مامایی در زایشگاه بیمارستان دزیانی از سال ۱۳۵۸
    کارشناس مسئول امور مامایی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی
    مدیر اجرایی پروژه های حق بهداشت باروری از سال ۷۹ لغایت ۸۳
    مدیر عامل انجمن خیریه پیشگامان سلامت گرگان
    مسئول فنی مرکز مشاوره و ارائه خدمات مامایی مهر مادران گرگان
-
خانم مریم علیزاده هیئت مدیره
لیسانس حسابداری،نمایندگی انحصاری فراورده های لبنی در استان گلستان
-