732 0

اقدامات پزشکی و بهداشتی

باتوجه به سنین کودکان هر ۶ ماه یکبار توسط پزشک عمومی ویزیت و معاینه می گردند آزمایشات روتین جهت آنان انجام می گردد ، معاینه توسط متخصص کودکان نیز انجام می پذیرد ، انجام واکسیناسیون کودکان و نیز اخذ کارت واکسیناسیون جهت کودکان فاقد کارت .
سایر اقدامات پزشکی شامل:
    عمل جراحی حالب جهت یکی از کودکان
    عمل جراحی چشم ۲ نفر از کودکان که دارای انحراف هر دو چشم بوده اند
    عمل ختنه ۶ نفر از کودکان
عمل جراحی انگشتان دو دست یکی از فرزندان که بصورت مادرزادی انگشتان دو دست بهم چسبیده و تا کنون ۵ نوبت عمل جراحی انجام پذیرفته و درحال حاضر جهت پیوند انگشتان تحت اعمال جراحی در بیمارستان حضرت فاطمه الزهرا ( س) در تهران می باشد .
ویزیت دندانپزشک که کلیه فرزندان توسط دکتر دندانپزشک معاینه و دندان های خراب و پوسیده تحت درمان می باشد .
ویزیت توسط فوق تخصص روانپزشکی کودک و نوجوان که تعدادی از کودکان و فرزندان به جهت اختلالات رفتاری تحت درمان می باشد و انجام نوار گوش ، نواز مغز ، اسکن ، رادیولوژی ، M . R . I جهت تعداد از کودکان بانظر پزشک متخصص انجام پذیرفته است .

اطلاعات

برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.