751 0

فعالیت هنری

فرزندان مقیم در موسسه دارای استعداد هائی در هنر گلیم باقی ، نقاشی و طراحی و نواختن سازهای مجاز ایرانی می باشند از جمله تعداد ۵ نفر از فرزندان درگلیم بافی تلاش می نمایند و یکی از فرزندان در جشنواره هنری کشوری در رشته نقاشی مقام اول کشوری را کسب نموده و نیز تعداد ۳ نفر از فرزندان از سال ۱۳۸۵ تاکنون تحت آموزش فلوت ، گیتار و ویلویون می باشد که ضمن شرکت در جشنواره موسیقی که دراین استان برگزار گردید مقام اول استانی را در اجرای سرود و نواختن موسیقی کسب نمودند

اطلاعات

برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.