1025 0

فعالیت مذهبی

به منظور استحکام پایه های تربیت اسلامی فرزندان که طبعا بر اصولی استوارند که منابع آن را نماز ، روزه و قرآن تشکیل می دهند بدین منظور جهت فعالیت های مذهبی در مرکز تلاش گردیده با حضور فعال مربی قرآن فرایض دینی از جمله برگزاری بموقع نماز ، روزه داشتن ، قرائت قرآن، حفظ قرآن و آموزش تواشیح تقویت گردد . ضمناً در سال ۱۳۸۹ تعداد ۸ نفر از فرزندان درجشنواره قرآن شرکت و در اجرای برنامه تواشیح مقام دوم کشوری را کسب نموده اند

اطلاعات

برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.